Angst og Uro

Angst kan forekomme hos de aller fleste mennesker. Når det blir plagsomt med angst, kan det hjelpe å snakke med oss.

Sunn angst,

er en type angst det er mer hensiktsmessig å definere som redsel eller frykt, for det som eventuelt kan skje. En slags oppfordring til forsiktighet, som kan beskytte mot uønsket resultat. F.eks. Hvis isen på fjorden er (muligens) for tynn, så vil det hjelpe meg å la være å gå utpå den. Det avverger en mulig livsfare. 

 

Angst som hemmer,

er en type angst, som hindrer en i å leve et rikt liv med “normal risiko”.  Ved sterk sosial angst ( eller når en regner med det verste utfall for en hver handling eller gjøremål), kan angsten hindre en i å gå i butikken, eller gå en tur i skogen. Ingen vet hva morgendagen innebærer, men de fleste av oss har erfart at en har, tross varierende hell, kommet igjennom livet så langt. 

Ring for avtale tlf. 416 58 300