Gestalt-terapi

Hva er Gestalt terapi?

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi, og er en retning innen den humanistiske psykologien

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Hvem kan få nytte av gestaltterapi?

De aller fleste, som ønsker og tør å arbeide med det som er vanskelig i livet.

Gestalt terapeuten graver ikke i fortiden, men møter deg der du er i øyeblikket. Hvis og når det dukker opp tema fra tidligere, arbeider vi ut i fra det som er nå. Terapeuten er på din side og støtter deg, uten å dømme, men tar det som er nå. Det er alltid du som åpner for hva som skal arbeides med. Terapeutens rolle er å se og høre, hjelpe til å sortere tanker og følelser når det trenges og passer for deg.

Ofte er det mulig å endre hvordan en har det, ved å samtale med Gestalt terapeut. På den måten kan vanskelige opplevelser bli lettere å bære.