Om oss

Velkommen  til Gustaf Edilonsson, Gestaltterapeut og veileder.

Jeg er Gestalt psykoterapeut og veileder. Nylig pensjonert etter mange år i helsevesenet innen psykisk helse. Har parallelt med fast arbeid, tatt imot klienter i egen praksis. Jeg elsker å jobbe med mennesker, som vil ta tak i utfordringer i livet.

Som Gestaltterapeut har jeg i mange år møtt mennesker i alle slags livsfaser. Både i offentlig og privat praksis.

Gestalt terapi er samtaleterapi, og bygger på eksistensiell-fenomenologisk filosofi, som er en retning innen den humanistiske psykologien. 

Mest vanlig er et fysisk møte mellom terapeut og klient, men grunnet denne uventede smittefaren, er ikke det mulig med fysiske møter. Det er mest praktisk med video-møter. 
Har du en av følgende plattformer: SKYPE,  WhatsApp, eller Messenger, så kan vi gjerne snakke sammen på nett.

Hva kan Gestalt terapi brukes for?

F. eks. Usikkerhet.  Angst.  Uro.  Søvnproblematikk.  Eksamens angst/ uro.  Økt selvinnsikt.

Gestalt kan hjelpe deg å få mer oversikt, og til å se nye muligheter 

Skille i mellom det som er her og nå, og det som var der og da

Tvangstanker / handlinger er plagsom lidelse, som ofte forstyrrer livet til mange. Erfaren terapeut kan være til hjelp.